Амур-Нижньодніпровський район Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради

   

Навчальний процес

Головна мета дошкільного навчального закладу -  забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного,  розумового і духовного розвитку.

 

Свою діяльність дошкільний навчальний заклад здійснює відповідно до Статуту закладу, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  Базового компонента дошкільної освіти, державної комплексної освітньої програми "Дитина в дошкільні роки" (наук. кер. Крутій К.Л.) , та інших законодавчих та нормативних актів про дошкільну освіту.

 

 

 Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

·         збереження фізичного  та психічного здоровя дітей;

·         формування їх особистості, розвиток творчих здібностей на нахилів;

·        забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

Перспективні напрямки роботи:

- формування тісного взаємозв’язку ДНЗ із сім’єю;     

- психолого-педагогічне вивчення сім’ї;

- проведення свят і розваг з участю батьків, днів відчинених дверей, робота консультпункту;

- особистісна діагностика дітей, індивідуальне консультування батьків психологом з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей;

- створення розвивального середовища для розвитку та виховання дитини як особистості;

- забезпечення охорони здоровя дітей та захист їхніх прав.

 

Завдання вдосконалення роботи з підготовки до шкільного навчання:

·         розвиток дрібної моторики руки;

·         розвиток уяви і довільної уваги;

·         розвиток діалогічного мовлення, уміння пояснювати свою точку зору;

·         вдосконалення умінь та навичок працювати самостійно з пізнавальним матеріалом;

·         підвищення самооцінки, впевненості у собі.

 

На наступний  2017-2018 навчальний рік педагогічний колектив дошкільного навчального закладу №269 визначає такі завдання:
  1. Розпочати роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими через залучення дітей до трудової діяльності.
  2. Продовжувати поглиблену роботу з проблеми "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства" шляхом формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини.
  3. Удосконалити роботу з розвитку елементів логічного мислення дошкільників засобами природничо-математичної освіти.