Амур-Нижньодніпровський район Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради

   

Сторінка музкерівника

Музичний керівник ЗДО - Коваленко Марія Сергіївна, освіта неповна вища спеціальна, навчається в Донбаському державному педагогічному університеті, педагогічний стаж 1 рік

 

 

МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СІМ'Ї

 

          У всьому світі визнано, що кращі умови для розвитку та виховання дитини створюються в сім'ї. Як відомо, всі сім'ї мають різний рівень музичної культури. Існують сім'ї, які з повагою ставляться до народної та класичної музики, інші сім'ї мало стурбовані музичним вихованням дітей, вважаючи, що дитина отримує достатньо знань на музичних заняттях. Таким чином діти отримують різне музичне виховання.

ЗАВДАННЯ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СІМ'Ї

       Навчаючи дитину музиці, батьки ставлять різні цілі і завдання. Це залежить від їх ставлення до музики. Однак основними завданнями музичного виховання дітей в сім'ї можна назвати ті ж, що і в дошкільному закладі, а саме:

збагатити духовний світ дитини музичними враженнями, викликати інтерес до музики, передати традиції свого народу, сформувати основи музичної культури;

розвити музичні і творчі здібності в процесі різних видів музичної діяльності (сприйняття, виконавство, творчість, музично-освітня діяльність);

сприяти загальному розвитку дітей засобами музики.

 

       Всі ці завдання вирішуються в конкретній діяльності. Якщо батьки розуміють важливість музичного виховання, вони прагнуть навчати дітей у сім'ї, музичних гуртках, студіях, музичних школах, відвідують з ними

 

концерти, музичні спектаклі, намагаються збагатити різнобічними музичними враженнями, розширюють їх музичний досвід. Вибір музичних творів, які дитина слухає вдома, залежить від музичного смаку та досвіду сім'ї, її загальнокультурного рівня. Для розвитку музичних здібностей дітей, формування основ музичної культури необхідно використовувати народну і класичну музику. Діти повинні знати народну музику, яка тісно пов'язана з мовою, естетичними і народними традиціями, звичаями, духовною культурою народу. Якщо дитина чує народні мелодії з раннього дитинства, вона, природно, «переймається» народно-пісенними інтонаціями. Вони стають йому звичними, рідними. Дитині важливо відчути також красу класичної музики, розрізнити зміну настроїв, прислухатися до звучання різних музичних інструментів, навчитися сприймати як старовинну,так і сучасну музику, як «дорослу», так і написану спеціально для дітей.

      Для слухання слід відбирати твори, в яких виражені почуття, доступні для дитячого сприйняття. Це повинні бути невеликі твори або фрагменти з яскравою мелодією, що запам'ятовується ритмом, барвистою гармонізацією (п'єси Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, П. І. Чайковського) і більш скромна за виразними засобами, але викликає відчуття захоплення старовинна музика А. Вівальді, Й. С. Баха, В. А. Моцарта.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СІМ'Ї

       Основні педагогічні методи (наочний, словесний, практичний) застосовуються  і в музично- сімейному вихованні.

        Наочно-слуховий метод - основний метод музичного виховання. Якщо дитина росте в сім'ї, де звучить не тільки розважальна музика, але і класика, і народна музика, вона природньо звикає до її звучання, накопичує слуховий досвід в різних формах музичної діяльності (активних і більш пасивних, націлених на безпосереднє заняття музикою і використання її як фону для іншої діяльності).

       Наочно-зоровий метод у сімейному вихованні має свої переваги. Вдома є можливість показати дітям книги з репродукціями картин, розповідаючи про епоху, коли була складена музика, народних традиціях, обрядах, ознайомити їх із зображеннями предметів побуту, одягу. Розгляд репродукцій картин, відповідних за настроєм  музики збагачує уявлення дітей про мистецтво.

 

        Словесний метод також дуже важливий. Короткі бесіди про музику, репліки дорослого допомагають дитині налаштуватися на її сприйняття, підтримують виникнення інтересу. Під час слухання дорослий може звернути увагу дитини на зміну настроїв, зміни у звучанні (як ніжно і сумно співає скрипка, як виблискують і переливаються звуки трикутника, як сумно звучить мелодія).

        Практичний метод (навчання грі на музичних інструментах, співу, музично-ритмічним рухам) дозволяє дитині опанувати певними вміннями і навичками виконавства і творчості.

        Успішність застосування всіх цих методів залежить від загальнокультурного і музичного рівня дорослих, їх педагогічних знань і здібностей, терпіння, бажання зацікавити дітей музикою.

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ В СІМ'Ї

     Музика в сім'ї може використовуватися як у вигляді занять з дітьми, так і в більш вільних формах - як розвага, самостійне музикування дітей, також музика  може  бути фоном для іншої діяльності.

        Форми діяльності дорослих у музичному вихованні:

- активна(спільне слухання музики, спільне музикування :спів, гра на музичних інструментах, музично-ритмічні рухи, ігри з музикою);

- вільна (спільне слухання музичних казок, музики до мультфільмів, самостійне музикування дітей. Дорослий може втручатися в цю діяльність  лише щоб допомогти дитині. )

       Таким чином, сімейне музичне виховання дуже важливо для різнобічного розвитку дитини.

Вплив музики на розвиток особистості дошкільників

 

Реформа системи освіти, яка стосується і дошкільників, висуває розвиток творчості дитини, як одну із пріорийетних задач. Без її вирішення неможливо виконати головні завдання дошкільної освіти,розроблену у „Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні”: формування базиса особистої культури дитини через відкриття її світогляду у цілому і різнобічному.

 

Дитина не повинна пасивно спостерігати оточуючий світ, вживати готову їнформацію і копіювати її.Саме від творчих людей залежить розвиток суспільства.Перші творчі здібності особистості проявляються в дошкільному віці. Перед вихователем стоїть задача знайти шляхи своєчасного прояву у кожної дитини інтересів, природних задатків, здібностей і створити оптимальні умови для їх розвитку. І визначати конкретні сфери творчого потенціалу.

 

Як відомо, музика-вид мистецтва, який суттєво впливає на становлення особистості. Вона збагачує почуття дитини, сприяє оволодінням вмінням відчувати ритм, і мелодію твору, формує здібності адекватно реагувати на них своїм голосом і рухами, розвиває інтерес до різних музичних інструментів і бажання на них грати. Головне в музичному розвитку дошкільнят-повести дитину в різнобарвний світ музики, навчити дитину жити „нею”. Задача педагога полягає в тому, щоб дитина робила це не тому, що так треба, а щоб дитина сказала:” Я буду робити це тому, що хочу, тому, що це мені інтересно.”

 

Допомогти дитині відчути красоту і силу впливу музики- це важливе завдання. Спробувати частково вирішити це завдання „Програма художньо-естетичного розвитку й виховання дошкільників”. Головне у цій програмі-розвиток чуттєво-емоційної сфери дитини у взаємозв׳язку з морально-інтелектуальним.

 

Музичне виховання - частина естетичного виховання дитини. Естетичне виховання проходить через ознайомлення дітей з різними видами мистецьтва (музика ,образотворче мистецьтво, театр, хореографія, література, фольклор). Музика розвиває музичну культуру і формує позитивні якості особистості. Музика в більшій ступені, ніж інший вид мистецьтва доступний дитині.

 

Під час слухання музики розвивається таке поняття, як емоційно образний зміст музики. Тобто діти знаходять зв׳язок між засобами музичної виразності і змістом музики. Розвивая виконавскі навички дітей ми співаємо без супроводу.

 

Відомо, що пісена творчість направлена на розвиток тих чи інших музичних здібностей. І коли вже діти мають певний досвід музичної імітації, вони можуть виконувати ,наприклад музично-пісенну пластичну гру „Зайчик.”,”Зайчик-побігайчик”, „Вовчик”, „Кішка та собачка.”і т.д.

 

В музично-дидактичних іграх діти проспівують слова привітання з певною інтонацією та емоцією вибирають потрібний темп і ритм.

 

Ефективними видами занять, які дозволяють дитині розкритися повніше і яскравіше як особистості, являються розвивальні, домінуючи, комплексні, тематичні заняття.

 

Розвиток особистості дитини, сприяють дитячі музичні свята. Основою свята це є гра, веселе дійство,де є свободна музична діяльність.Викликаючи емоції радості, свята закріплюють знання дітей про оточуючий світ, розвивають мову дитини, творчу ініціативу та естетичний вкус.

 

Підводячи підсумок скажемо, що музика займає особливе місце у вихованні дошкільників. Головний принцип-це оптимальне співвідношення навчання та творчості.