Амур-Нижньодніпровський район Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради

   

Звіт керівника

 

ЗВІТ

в.о.завідувача комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради

Петухової М.С.

 

«Про підсумки  роботи за ІІ півріччя 2017/2018 навчального року перед педагогічним колективом та громадськістю»

 

 

1.    АНАЛІЗ   РЕЗУЛЬТАТІВ   ОСВІТНЬОЇ   ТА   МЕТОДИЧНОЇ   РОБОТИ

Заклад дошкільної освіти відновив свою роботу 2007 року. Розрахований на 220 місць. Групи комплектуються за віковими ознаками. Заклад дошкільної освіти працює за 10,5-годинним режимом: з 07.00 до 17.30 години за п'ятиденним робочим тижнем.

У своєму складі заклад має 9 вікових груп, з них: груп раннього віку – 3; груп дошкільного віку – 6 (2 групи молодшого дошкільного віку; 2 групи середнього дошкільного віку і 2 групи старшого дошкільного віку).

У закладі дошкільної освіти всього 42 працівника (19 педагогів та 23 обслуговуючого персоналу).

Заклад дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році здійснював свою діяльність відповідно до державних та інструктивно-нормативних документів: Закон України «Про освіту» (№ 2145-VIII від 05.09.2017), Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти №372 від 16.04.2018, Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930 (із змінами), Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затверджений наказом МОН України №1633 від 19.12.2017, Наказ   МОН  України від 02.04.2015  «Про   гранично  допустиме  навчальне   навантаження  на   дитину  у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 №234), Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом МОН України від 16.06.2015  №641, Інструктивно-методичні      рекомендації     «Про   організацію   національно-патріотичного     виховання  у дошкільних навчальних закладах» від  25.07.2016 №1/9-396, Лист МОН України №1/9-249 від 19.04.2018 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»; Лист МОН України №1/9-546 від 11.10.2017 «Методичні рекомендації щодо взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»; Лист МОНмолодьспорту №1/9-198 від 16.03.12 «Щодо організації роботи в ДНЗ у літній період», Лист МОНмолодьспорту №1/9-413 від 28.05.12 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ у літній період», Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» від  02.09.2016 №1/9-454, Інструктивно-методичні   рекомендації    «Щодо  організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від  02.09.2016 №1/9-456, Інструктивно-методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» від  13.06.2018 №1/9-386, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) – 04.05.2012 № 5/2-2, «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К. Л., авт. колектив – Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дем`яненко О.Є. та ін.) – нова редакція 2015 року та іншими нормативно-правовими актами.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу; збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

У 2017/2018 навчальному році заклад дошкільної освіти здійснював свою діяльність відповідно до  річного плану роботи та плану на літній оздоровчий період.

Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітньо-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в закладі дошкільної освіти функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, методичною літературою, періодичними виданнями, дидактичними аудіо та відео матеріалами. Вихователі в своїй роботі використовують сучасні наукові розробки, авторські методики, розробки занять, свят та розваг, матеріали з досвіду роботи кращих педагогів, періодичні педагогічні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дитячий садок. Бібліотека», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Психолог дошкілля», «Дошкілля», «Дитячий садок», «Музичний керівник».

Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять тощо) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Протягом 2017-2018 навчального року підвищили свій професійний рівень вихователі Шкуліпа І.М. і Борщенко В.М. на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО. Вихователі Соніч О.В., Іванова В.О., Руденко І.В. і музичні керівники Коваленко М.С. і Пелипенко В.О. навчаються заочно.

Проведена атестація. Атестовано 5-ох педагогів (Мешкова К.С., Дерев’янко І.С., Донцова В.В., Півень Н.А. – відповідають займаній посаді та встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Полачек  С.Ф. - відповідає займаній посаді, раніше встановленій кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший вихователь»).

Зростанню педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи: консультації вихователя-методиста, самоосвіта педагогів, педгодини, педради, робота творчої групи, проведення відкритих переглядів та підсумкових занять.

З метою вирішення основних завдань річного плану виконано 72% із запланованих заходів. Вони були розраховані на можливості педагогічного колективу, забезпечували взаємодію адміністрації й педагогів з батьками.

Зусилля педагогічного колективу в 2017-2018 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

 1. Розпочати роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими через залучення дітей до трудової діяльності.
 2. Продовжити поглиблену роботу з проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» шляхом формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини.
 3. Удосконалити роботу з розвитку елементів логічного мислення дошкільників засобами природничо-математичної освіти.

Для вирішення першого річного завдання значну увагу приділили організації розвивального предметного середовища у групах, поповненню атрибутами сюжетно-рольові ігри для ознайомлення дітей з професіями дорослих. Для вирішення річного завдання було заплановано та проведено ряд методичних заходів, в яких були намічені шляхи оптимізації роботи з даного питання: педагогічна рада, консультації, відкрите заняття «Маленькі кулінари» (заняття з трудової діяльності для дітей середньої групи №5, вихователь Дерев’янко І.С.)», майстер-класи «Техніка Кінусайга», «Техніка прикрашання великодніх яєць»,  тематичне вивчення умов для трудової діяльності дітей дошкільного віку.

На допомогу вихователям у вирішенні другого завдання було заплановано та проведено ряд заходів, в яких були намічені шляхи оптимізації роботи з даного питання: педагогічна рада-методичний тренінг «Формування духовно-ціннісних орієнтирів як засіб соціалізації дитини», психологічні тренінги, тематичне вивчення умов для реалізації соціально-морального виховання дітей дошкільного віку. Для контролю сформованості знань і вмінь щодо соціально-морального розвитку вихователі провели діагностику, що дає можливість відстежити засвоєння дошкільниками програмових вимог, планувати індивідуальну роботу, проводити консультації для батьків вихованців. Соціально-моральні якості сформовані у дітей на належному рівні, про що свідчить узагальнене моніторингове дослідження. Обстежено 145 вихованців, з них дітей раннього віку – 43, дошкільного віку - 102.

На допомогу вихователям у вирішенні третього завдання було проведено: колективний перегляд  заняття з пошуково-дослідницької діяльності для дітей старшої групи №8 «Юні знавці про жаб» (вихователь Донцова В.В.); семінар-практикум  «Як виховати дошкільника-діяча».

Обстеження психологічної готовності дошкільників до навчання у школі проводилось з метою визначення рівня шкільної зрілості, а саме передумов до оволодіння навичками навчальної діяльності: рівня розвитку довільності, уміння прийняти і чітко, відповідно до вимог, виконати завдання дорослого, довести роботу до кінця; уміння копіювати зразок, здійснюючи самоконтроль своїх дій і самооцінку результатів роботи; рівня розвитку координації рухів і зору – дотримання пропорцій, відстані між об’єктами, правильна передача форм, чіткість ліній; рівня розвитку моторики – якість штрихувань, відсутність тремору, регулювання сили натиску; деяких параметрів інтелектуального розвитку дитини.

В цілому діти старших груп готові до шкільного навчання, але більшість дітей  мають початкову стадію формування внутрішньої позиції школяра.

 

2. ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО

Значна увага у розвитку закладу дошкільної освіти приділяється поліпшенню та модернізації матеріально-технічної бази.

Матеріальна база закладу складається з 9 групових приміщень, музичної та переобладнаної фізкультурної зали, кабінетів завідувача, завгоспу, медичного та методичного кабінету, кабінетів психолога та гуртка, приміщення харчоблоку та пральні, холів, господарських споруд. Усі приміщення закладу відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

На  ділянках закладу дошкільної освіти є 9 обладнаних групових майданчиків, загальний фізкультурний майданчик, квітники, господарський майданчик.

         Питання зміцнення матеріально-технічної бази та сприяння розвитку були розглянуті на засіданні батьківського комітету закладу дошкільної освіти. Завдяки активній діяльності батьків вихованців ЗДО та надання їми благодійної допомоги для розвитку закладу матеріально-технічна база значно покращилась, а саме за ІІ півріччя 2017-2018 навчального року було здійснено:

 • ремонт кухонної панелі в групах №3, 6 та на харчоблоці;
 • ремонт-профілактика освітлення, заміна ламп;
 • купівля і перевірка вогнегасників, пожежних рукавів;
 • оновлення  полівальної системи;
 • фарбування забору навколо закладу;
 • завоз піску для дитячих пісочниць (10 тон);
 • купівлю іграшок для лялькового театру;
 • заміну металопластикових вікон та дверей на вході;
 • ремонт (фарбування) сходинок, підлоги на ІІ поверсі;
 • заміну покриття підлоги новим лінолеумом (на вході до закладу);
 • придбання праски для  пральні;
 • заправку та ремонт картриджів;
 • придбання навчальних посібників, методичної літератури, періодичних видань для здійснення освітньо-виховної діяльності з дітьми;
 • придбання миючих засобів для прання білизни, миття рук дітей та для прибирання групових та службових приміщень;
 • часткове фарбовання ігрового обладнання та павільйонів, бордюрів.

Про використання благодійних коштів систематично було проведено звітування перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю.

Завдання подальшого вдосконалення матеріально-технічної бази ЗДО:

- спортивний майданчик потребує спеціального спортивного обладнання та покриття;

- ігрові майданчики потребують спеціального обладнання для ігор дітей (гойдалки, балансир, гірки, сучасні пісочниці тощо);

- потребує ремонту фасад закладу, центральний вхід (знаходиться в аварійному стані);

- асфальтове покриття потребуює капітального ремонту;

- капітального ремонту потребують труби холодного і гарячого водопостачання у подвальному приміщенні;

- ремонту потребують 6 груп та фізкультурна зала;

- потрібна заміна вікон в групах, у фізкультурній залі, в кабінеті психолога, гуртка і на сходинкових маршах.

 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними та медичними кадрами. Освітньо-виховний процес забезпечують 19 педагогів, з них 11 мають вищу освіту,  та 23 особи обслуговуючого персоналу.

Із загальної кількості педагогічних працівників за результатами атестації:

 • спеціаліст вищої категорії - 1 чол. – 5%;
 • спеціаліст першої категорії – 0 – 0%
 • спеціаліст другої категорії – 8 – 42%
 • спеціаліст – 2 чол. -  11%;
 • не мають кваліфікаційної категорії - 8 чол. – 42%;
 • педагогічне звання «Вихователь-методист» - 2 чол. – 11%

                  

ІV. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Щомісячно ведеться контроль за санітарно-гігієнічним станом закладу дошкільної освіти. Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно з трудовим стажем робітників надаються виплати за листами непрацездатності.

         Проведена санітарно-просвітницька робота: оформлений стенд для батьків та персоналу «Поради лікаря», проводилися бесіди з персоналом та батьками та санітарний мінімум з новими працівниками при прийомі на роботу.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного утримання дітей.

Робота з цього питання ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в ЗДО;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом з охорони праці, протипожежної безпеки, охорони безпеки життєдіяльності дітей;

- навчально-виховна робота з дітьми з питань охорони безпеки життєдіяльності дітей.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Зроблений  та обладнаний пожежний щит. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Щоквартально проводилися тижні безпеки. У травні 2017 року був проведений День ЦО з евакуацією дітей.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в закладі дошкільної освіти, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та ігрового обладнання на території закладу, в спортивній залі та групових кімнатах. Відповідальною особою та робітником з комплексного обслуговування будівлі проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки.

Кількість дітей пільгових категорій у закладі за 2017/2018 навчальний рік складає 12 дітей. В закладі надавалась необхідна консультативна допомога батькам щодо оформлення документів для отримання пільг при оплаті харчування. Батьки дітей з багатодітних сімей користуються пільгою на 50% зниження плати за харчування. Діти пільгових категорій мали змогу відвідувати безкоштовно розважальні заходи.

Стан дитячого травматизму

У закладі проводились інструктажі з педагогами, фахівцями та обслуговуючим персоналом, систематично перевірявся технічний стан приміщень. Були систематизовані нормативно-правові документи, які регламентують роботу закладу з даного питання. Своєчасно видавались накази щодо запобігання дитячого травматизму, в яких чітко вказувались обов'язки працівників, терміни виконання та відповідальні особи. Цільовими пріоритетами роботи щодо охорони життя і здоров’я дітей, запобігання всім випадкам дитячого травматизму у 2017/2018 навчальному році були:

- забезпечення реалізації державної політики щодо охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- створення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці і виховання дітей;

- навчання дітей питанням основ безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до програми;

- організація просвітницької роботи з батьками;

- проведення Тижнів безпеки дитини: протипожежна безпека, дорожньо-транспортний травматизм, цивільного захисту  та особистої безпеки, виставки дитячих малюнків «Дбаємо про своє здоров'я»;

- систематичні консультації з батьками, папки-пересувки, пам’ятки для батьків, інша наочна інформація.

Ретельна робота проводилася  впродовж 2017/2018 навчального року з навчання дітей правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

В «Куточку безпеки» постійно поновлювались дидактичні матеріали для проведення роботи з охорони життя і здоров’я дітей, придбано атрибути до ігор, оновлювався інформаційний матеріал у батьківських куточках з даної тематики. Питання з безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму постійно розглядаються на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, загальних та групових батьківських зборах.

Результатом діяльності закладу дошкільної освіти з даного питання є відсутність випадків травматизму дітей впродовж 2017/2018 навчального року.

 

V. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ

Упродовж року було проведено оздоровчо-профілактичну роботу: антропометричні вимірювання, медичні огляди дітей, систематичний огляд дітей лікарем-педіатром, лікарями-спеціалістами;  проводилося загартування, здійснювався контроль за станом відвідуваності, санітарним станом приміщення, за станом харчування.

Проводилася протиепідемічна робота: щоденні ранкові фільтри дітей, проводилася вакцинація дітей проти поліоміеліту, здійснювалося кварцювання та провітрювання груп, контроль за гігієною відвідування туалетної кімнати та санітарним станом груп та закладу.

 

VІІІ. ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

У минулому навчальному році проводилась наступна спільна робота закладу дошкільної освіти і сім’ї: загальні збори колективу та батьків або осіб що їх замінюють, групові батьківські збори, групові та індивідуальні консультації, змінна інформація в куточку для батьків, презентація папок-пересувок з безпеки життєдіяльності, з патріотичного виховання  та мовленнєвого розвитку, залучення батьків до участі в спортивних змаганнях, виставках, обладнання ігрових зон, підготовка до дитячих свят, допомога у благоустрої приміщень закладу.

Батьки в свою чергу, намагалися допомогти організувати життя дітей ще краще, були союзниками та партнерами. В усіх групах протягом року активно працювали батьківські комітети. Заклад дошкільної освіти отримував допомогу від батьків у виготовленні костюмів, атрибутів до свят, декорацій; у проведенні ремонтних робіт у приміщеннях та придбання твердого та іграшкового інвентарю. Але це питання потребує подальшої роботи.

 

ІХ. АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 в закладі дошкільної освіти проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті закладу.

Порушені питання розглянуті, надані відповіді, проведено консультативну допомогу.

 

Шановні батьки, колеги! Я щиро вдячна Вам за плідну роботу з покращення умов щодо навчання та виховання дітей у 2017/2018 навчальному році.

Дякую за увагу!

 

 Звіт

завідувача

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний

заклад (ясла-садок) №269»

                                                Дніпровської міської ради     

 

 

від 07.06.2017р.

 

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.     Забезпечити   прозорість,   відкритість   і   демократичність   управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Кількість педагогічних працівників - 21.

Дошкільний    навчальний    заклад    (ясла-садок)    №269    розташовано    за    адресою:  м. Дніпро,  49098,  вул.  Малиновського, 20а.

Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 207 дітей дошкільного віку.

Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп: 10,5 годин.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.  Конституції України,  Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового компоненту дошкільної освіти України, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про цивільну оборону», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про мови», програми «Дитина в дошкільні роки», Програми «Освіта. Україна XXI століття», а також відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадянина на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадянина у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку.

 

Згідно з річним планом роботи ДНЗ № 269, педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі.  Дошкільний заклад є опорним в районі по охопленню  дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання, кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

 

 

Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об'єднання.

           В червні 2017 року в закладі було проведено методичне об’єднання:

 « Економічне виховання дошкільників» для вихователів АНД району.

         В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М Єфименка, після денного сну - «гімнастика пробудження», «ризький» метод загартовування . Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Організація різних форм навчально-виховної роботи.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працював гурток з англійської мови з великою ефективністю, керівник – Демент’єва Ірина Володимирівна, починаючи з середньої групи.

   

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу, залучені додаткові джерела благодійної допомоги, а саме благодійні внески батьків.

 

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

 Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії районного управління освіти приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків.

 

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ №269 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки, педагоги кожні 5 років проходять курсову перепідготовку при ДОIППО.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників.

 

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров'я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі (міською дитячою поліклінікою № 1). Лікар поліклініки №1 здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов'язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках - сертифікатах. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Ця робота ведеться в таких напрямках:

Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі. Організація догляду за дітьми. Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.   Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.

 

Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і та інші.

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців та працівників.

З боку завідувача та лікаря протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якості приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року використовувалась сіль йодована, проводилась С-вітамінізація фруктовими соками.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   яка затверджена постановою Кабінету Міністрів Ук раїни від 14 квітня 1997 р. 348», Інструкції з діловодства від 30.11.2011р. № 1242 КМУ України,  в дошкільному навчальному закладі № 269 проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За минулий 2016-2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 58 - з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 3 - з управління опіки .

Порушені питання розглянуті, надані відповіді в повному обсязі, згідно чинного законодавства.