Амур-Нижньодніпровський район Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради

   

Звіт керівника

 

 

 

 Звіт

завідувача

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний

заклад (ясла-садок) №269»

                                                Дніпровської міської ради     

 

 

від 07.06.2017р.

 

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.     Забезпечити   прозорість,   відкритість   і   демократичність   управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Кількість педагогічних працівників - 21.

Дошкільний    навчальний    заклад    (ясла-садок)    №269    розташовано    за    адресою:  м. Дніпро,  49098,  вул.  Малиновського, 20а.

Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 207 дітей дошкільного віку.

Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп: 10,5 годин.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.  Конституції України,  Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового компоненту дошкільної освіти України, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про цивільну оборону», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про мови», програми «Дитина в дошкільні роки», Програми «Освіта. Україна XXI століття», а також відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадянина на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадянина у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку.

 

Згідно з річним планом роботи ДНЗ № 269, педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі.  Дошкільний заклад є опорним в районі по охопленню  дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання, кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

 

 

Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об'єднання.

           В червні 2017 року в закладі було проведено методичне об’єднання:

 « Економічне виховання дошкільників» для вихователів АНД району.

         В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М Єфименка, після денного сну - «гімнастика пробудження», «ризький» метод загартовування . Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Організація різних форм навчально-виховної роботи.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працював гурток з англійської мови з великою ефективністю, керівник – Демент’єва Ірина Володимирівна, починаючи з середньої групи.

   

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу, залучені додаткові джерела благодійної допомоги, а саме благодійні внески батьків.

 

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

 Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії районного управління освіти приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків.

 

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ №269 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки, педагоги кожні 5 років проходять курсову перепідготовку при ДОIППО.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників.

 

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров'я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі (міською дитячою поліклінікою № 1). Лікар поліклініки №1 здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов'язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках - сертифікатах. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Ця робота ведеться в таких напрямках:

Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі. Організація догляду за дітьми. Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.   Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.

 

Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і та інші.

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців та працівників.

З боку завідувача та лікаря протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якості приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року використовувалась сіль йодована, проводилась С-вітамінізація фруктовими соками.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   яка затверджена постановою Кабінету Міністрів Ук раїни від 14 квітня 1997 р. 348», Інструкції з діловодства від 30.11.2011р. № 1242 КМУ України,  в дошкільному навчальному закладі № 269 проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За минулий 2016-2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 58 - з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 3 - з управління опіки .

Порушені питання розглянуті, надані відповіді в повному обсязі, згідно чинного законодавства.