Амур-Нижньодніпровський район Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради

   

Навчальний процес

Головна мета закладу дошкільної освіти -  забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного,  розумового і духовного розвитку.

 

Свою діяльність заклад дошкільної освіти здійснює відповідно до Статуту закладу, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  Базового компонента дошкільної освіти, державної комплексної освітньої програми "Дитина в дошкільні роки" (наук. кер. Крутій К.Л.) , та інших законодавчих та нормативних актів про дошкільну освіту.

 

 

 Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

·         збереження фізичного  та психічного здоровя дітей;

·         формування їх особистості, розвиток творчих здібностей на нахилів;

·        забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

Перспективні напрямки роботи:

- формування тісного взаємозв’язку ЗДО із сім’єю;     

- психологічна допомога сім’ї у вихованні дітей;

- проведення свят і розваг з участю батьків, днів відчинених дверей, робота консультпункту;

- особистісна діагностика дітей, індивідуальне консультування батьків психологом з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей;

- створення розвивального середовища для розвитку та виховання дитини як особистості;

- забезпечення охорони здоровя дітей та захист їхніх прав.

 

Завдання вдосконалення роботи з підготовки до шкільного навчання:

·         розвиток дрібної моторики руки;

·         розвиток уяви і довільної уваги;

·         розвиток діалогічного мовлення, уміння пояснювати свою точку зору;

·         вдосконалення умінь та навичок працювати самостійно з пізнавальним матеріалом;

·         підвищення самооцінки, впевненості у собі.

 

На наступний  2020-2021 навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти №269 визначає такі завдання:
 1. Розпочати поглиблену роботу з проблеми «Модель 4к у розвитку софтскилз навичок як основа формування самоефективності дошкільника–майбутнього першокласника во освітньому просторі Нової української школи»
 1. Продовжити роботу з формування цілісного світогляду засобами природничо-наукової освіти та в контексті сталого розвитку.
 2. Удосконалити роботу з трудового виховання засобами організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей.
МЕТОДИЧНІ   НАПРЯМКИ   РОБОТИ

 

 • проведення інтегрованих занять;
 • послідовне здійснення індивідуально-диференційного   підходу на заняттях;
 • створення україномовного простору дитинства та здійснення патріотичного виховання у контексті соціалізації особистості громадянського суспільства;
 • організація самостійної предметно-практичної та організованої діяльності дітей для здійснення трудового виховання;
 • удосконалення роботи щодо пізнавального розвитку дитини (пошуково-дослідницька діяльність, сенсорне виховання);
 • удосконалення роботи щодо активізації рухового режиму дітей дошкільного віку;
 • удосконалення системи наставництва серед досвідчених та молодих педагогів;
 • створення грамотного психологічного супроводу дітей;
 • забезпечення наступності в реалізації завдань адаптації старших дошкільників до нового соціального середовища між дошкільною і початковою ланками освіти