Амур-Нижньодніпровський район Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради

   

Звіт керівника

 

Звіт керівника

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 269»  Дніпровської міської ради

перед педагогічним колективом, батьками і громадськістю

за 2019/2020 навчальний рік

з питань діяльності закладу

     

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Шановні присутні!

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я,  в.о. завідувача дошкільного навчального закладу № 269 Петухова Марина Сергіївна, звітую перед вами про свій персональний внесок у підвищення рівня навчально-виховного процесу протягом 2019/2020 навчального року.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним  Статутом, іншими нормативно-правовими документами.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • тісна співпраця з батьківською громадськістю, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин;
 • створення умов, що сприяють формуванню, укріпленню та збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей. Актуалізація питань безпеки життєдіяльності;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих та природних здібностей саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності;
 • патріотичне виховання, розвиток духовного потенціалу – основа освітньо-виховної діяльності;
 • впровавження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;
 • удосконалення професійної компетентності педагогів, запровадження новітньої організаційно-функціональної системи їх творчої самореалізації;
 • зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази установи, залучення додаткових джерел фінансування садочка та їх раціональне використання.

 

Підвищення рівня та організація освітньо-виховного процесу

у  закладі дошкільної освіти

       У закладі дошкільної освіти протягом 2019/2020 навчального року функціонувало 9 груп, які відвідували 194 вихованців (3 групи для дітей раннього віку, 6 груп для дітей дошкільного віку). Заклад працює за 5-денним 10,5-ти годинним режимом роботи:  з 7.00 до 17.30. Вікові групи комплектуються  переважно у  серпні місяці.

          У закладі в наявності є кабінет завідувача, кабінет вихователя-методиста, практичного психолога, керівника гуртка, музична зала, переобладнана спортивна зала, кабінет завгоспа, пральня, харчоблок. Територія частково озеленена, поділена на зони відповідно до вимог щодо організації розвивального життєвого простору.  Кожна група має окремий майданчик.

            Кожна вікова група має окреме приміщення: ігрову, спальну, гігієнічну кімнати та роздягальню. Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. 
           Зусилля педагогічного колективу в 2019-2020 навчальному році було спрямовано на вирішення завдань:

 1. Продовжити роботу з розвитку пізнавальних здібностей дошкільників засобами природничо-наукової освіти.
 2. Удосконалити роботу з трудового виховання засобами організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей.
 3. Завершити поглиблену роботу з проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

 

Для вирішення першого річного завдання з проблеми «Розвитку пізнавальних здібностей дошкільників засобами природничо-наукової освіти» значну увагу приділяли організації розвивального предметного середовища у групах,  були проведені такі заходи: семінар-практикум  «Як виховати дошкільника-діяча», консультації, педагогічна рада «Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників засобами природничо-наукової освіти». Методичний кабінет поповнився  інформаційно-методичними матеріалами. Розроблена тематика занять з пошуково-дослідницької діяльності та математичних досліджень. Зібрані рекомендації зі сторінок періодичних видань, конспекти занять. В методичному кабінеті були організовані постійно діючі виставки методичної літератури та періодичних видань з даної теми. Згідно річного плану роботи закладу було проведено тематичне вивчення  стану   роботи з пізнавально-дослідницької діяльності дітей  дошкільних груп. Під час проведення перевірки встановлено, що діти виявляють пізнавальну активність, спостережливість, винахідливість у довкіллі; експериментують у довкіллі за допомогою вихователя, разом з дорослими здійснюють математичні дослідження на заняттях і в природі. Вихователі володіють знаннями з відповідного розділу програми, виважено підходять до підбору завдань, але необхідно допрацювати, тому у подальшій роботі плануємо працювати над вирішенням таких питань:

 • організувати обмін досвідом шляхом проведення відкритих переглядів занять та інших форм освітньої роботи;
 • поповнити предметно-розвивальне  середовище за освітньою лінією «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» іграми логічного спрямування, навчальними пристроями, обладнанням для математичного дослідження;
 • використовувати на заняттях з логіко-математичного розвитку різноманітні сучасні методи («Асоціація», «Метод навмисних помилок» тощо):
 • посилити увагу використання в організованій навчальній діяльності етапу мотивації дітей, формувати у дітей самоконтроль і самооцінку;
 • спрямувати роботу на засвоєння дітьми логічних операцій: аналіз, синтез, порівняння, причинно-наслідковий зв'язок, узагальнення, серіація, абстрагування.

 

Для вирішення другого завдання з проблеми «Удосконалити роботу з трудового виховання засобами організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей» були проведені педагогічний ринг  «Складові трудової діяльності дітей (самостійна трудова діяльність за Монтессорі-педагогікою,  продуктивна діяльність)», консультації. Розроблена тематика занять з формування навичок практичного життя і самообслуговування на навчальний рік для ранніх і молодших груп. В методичному кабінеті були організовані постійно діючі виставки методичної літератури та періодичних видань з даної теми.

Практичним кроком у розв’язанні завдання річного плану стало використання на практиці досвіду Монтессорі-педагогіки та коректурних таблиць (Гавриш Н. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей: методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2017). Змістовно поповнились куточки з трудового виховання.

Цікаво пройшов в лютому проект «Тижнева подорож Книголандією», присвячений Міжнародному дню української мови. Діти вивчали історію виникнення книги, привила поводження з книгами, сприймали красу української мови через поезію, казки, прислів’я і приказки. Разом з батьками виготовляли книжки-саморобки. Підсумком тижня була розвага і виставка дитячих книжок, зроблених своїми руками.

У подальшій роботі плануємо поповнення змісту предметно-розвивального середовища; виготовлення схем-алгоритмів (схеми послідовності виконання роботи, правила у природі, сигнальні картки для поливу квітів тощо) для формування у дітей самостійності у виконанні трудових доручень, чергування; проведення практичних заходів за участю батьків.

Роботу для вирішення третього завдання з проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» здійснювали поступово. Спочатку для визначення рівня готовності педагогів для вирішення обраної проблеми провели тестування педагогів. Потім почали з ознайомлення та вивчення літератури з проблеми, інноваційних педагогічних технологій. Ця проблема обговорювалися  на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснювалась корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Були проведеня такі педради: у 2015-2016 н.р. - «Основи формування національної самосвідомості дошкільників», у 2016-2017 н.р. - «Умови успішної соціалізації дошкільників», у 2017-2018 н.р. - «Формування духовно-ціннісних орієнтирів як засіб соціалізації дитини». За 5 років були проведені семінари-практикуми: «Соціалізація у період дошкільного дитинства», «Соціально-емоційний розвиток», психологічний практикум для вихователів «Мистецтво спілкування з дітьми», батьківські всеобучі «Народна педагогіка як засіб формування національної самосвідомості дитини», «Все починається з сім’ї » (соціально-емоційний розвиток дитини). Протягом п’яти років було придбано велику добірку методичної літератури, розробок і матеріалів з теми. Педагоги ознайомились з передовим педагогічним досвідом «Соціально-емоційний розвиток особистості дитини в умовах сучасного дошкільного навчального закладу» (ДНЗ №13, ДНЗ  №14 м.Енергодара Запорізької обл.). Були проведені відкриті. Для покращення освітньо-виховної роботи педагогів з проблеми були проведені такі тематичні перевірки «Створення умов для становлення соціально-емоційного досвіду дитини в ДНЗ», «Умови для ознайомлення дошкільників з національною культурою», «Реалізація соціально-морального виховання дітей дошкільного віку через усі освітні лінії БКДО», «Створення умов для розвитку соціальної поведінки дітей у колективних творчих іграх».

           Вважаємо, що роботу педагогічного колективу можна оцінити як задовільну.  

 

Забезпечення кадрами

та створення умов для професійного росту

          Колектив ДНЗ складається  з 34 осіб,   з них - 18 педагогічних працівників, 1 медичного працівника та 16 осіб обслуговуючого персоналу. Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: в.о.завідувача, вихователь-методист, практичний психолог,  музичний керівник та 13 вихователів. Аналіз результатів статистичних даних:

 

Діаграма № 1. Вік.

до 30 років – 1 чол. – 6%                            

31 – 40 років  – 7 чол. – 39%

41 – 50 років – 7 чол. – 39%  

51 – 60 років – 2 чол. - 10%

понад 60 років – 1 чол. – 6%

Діаграма № 2. Педагогічний стаж.

до 3 років – 3 чол. – 17%;      

від 3 до 10 років – 5 чол. – 25%чол.

від 10 до 20 років - 6 – 33%;

20 і більше років - 4 чол. – 19%

Діаграма № 3. Освіта.

Повна вища спеціальна – 7 чол. –    42%;                     

Повна вища педагогічна – 6 чол. – 33%;

Неповна вища спеціальна – 3 чол. – 17%;                                                  

Неповна вища педагогічна – 1 чол. – 4%;          

Неповна вища непедагогічна - 1 чол. – 4%

 

Діаграма № 4. Результати атестації

спеціаліст вищої категорії - 1 чол. – 4%;                      

спеціаліст першої категорії – 1 чол. – 4%

спеціаліст другої категорії – 8 чол. – 37%

спеціаліст – 3 чол. -  17%;

педагогічне звання «Вихователь-методист» - 2 чол. – 13%            

не мають кваліфікаційної категорії - 5 чол. – 25%

 

                                        

Слід відмітити, що ми намагаємось створювати оптимальні умови для постійного  професійного зростання педагогів. Протягом 2019-2020 навчального року підвищували свій професійний рівень 6 вихователів (Мішина М.В., Ханієва М.Д., Соколан І.С., Верьовина Т.В., Дерев’янко І.С., Відерникова Н.І.) і вихователь-методист на курсах підвищення кваліфікації при ДАНО. Музичний керівник Коваленко М.С. навчається заочно.

Проведена атестація. Атестовано 5 педагогів:

- Петухова М.С. – відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

- Соніч О.В., Мішина М.В., Руденко І.В., Корнилова І.П. - відповідають займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Вчасно й організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчена система роботи педагогів шляхом відвідування занять, розваг, інших видів діяльності з дітьми, зроблено аналіз результатів роботи з батьками вихованців, проведено анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних навантажень і конфліктних ситуацій.

Методична робота з кадрами щодо підвищення їх професійного рівня планувалась і проводилась з урахуванням індивідуальних особливостей педагогів, їх професійної компетентності. В 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив закладу дошкільної освіти поповнили 2 вихователя. Всього в дошкільному закладі – 3 педагога-початківця: Коваленко М.С., музичний керівник, Галімова П.І., Відерникова Н.І., вихователі. З метою створення умов для успішної соціально-психологічної адаптації педагогів-початківців в закладі дошкільної освіти практикується наставництво. Завдяки вмілому керівництву наставників: вихователя-методиста  Полачек С.Ф., вихователів Борщенко В.М. і Ханієвої М.Д. молоді педагоги отримали дієву практичну допомогу з розвитку навичок планування освітнього процесу, умінь самостійно проводити різноманітні види діяльності з дітьми, враховуючи знання дитячої психології, дошкільної педагогіки, вікової фізіології й окремих методик.

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

 

Психологічна служба

Протягом 2019/2020 навчального року практичний психолог у своїй роботі дотримувався основних принципів: професійної компетентності, адекватності використаних методик, професійного спілкування з учасниками освітньо-виховного процесу.

          Основною метою його роботи є максимальне сприяння психічному, особистісному та індивідуальному розвитку дітей, забезпечення повноцінного психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

          За період 2019/2020 навчального року усі заплановані заходи були виконані в повному обсязі: психологічний супровід  дітей в адаптаційний період; нервово – психічний розвиток дітей раннього віку; дітей «групи ризику»,  підвищення рівня компетентності дитини старшого дошкільного віку (підготовка до школи); сприяння позитивного психологічного мікроклімату в колективі психологічний, оптимізація навчально-виховного процесу.

Взаємодія родини і вихователів

У ЗДО здійснюється постійний зв’язок з сім’єю. Протягом 2019-2020 навчального року були проведені різноманітні форми взаємодії педагогів і батьків: спільні виставки творчих робітзаняття і розваги за участю батьків, дні відкритих дверей,  розробка рекламних буклетів, батьківські збори,  бесіди, консультації з питань охорони життя і здоров’я дитини, гармонійного  розвитку особистості дошкільника, зміцнення психофізичного здоров’я дітей. Також в дитячому садку працював консультаційний пункт для батьків дітей, неохоплених дошкільною освітою. Цікаві та корисні моменти виховання та розвитку дітей висвітлюються у куточках для батьків,  на загальному стенді «Наші будні і свята», на сайті закладу дошкільної освіти.  Переважна більшість наших батьків усвідомила надзвичайну важливість участі у житті своїх дітей, зросла їх правова та педагогічна обізнаність.

COVID-19 вніс корективи в життя кожного. Карантин та зміна умов праці спонукали нас до пошуку нових способів взаємодії з батьками вихованців на відстані. В цьому нам допомогли засоби електронної комунікації. Зокрема, інформацію для батьків ми розміщували на сайті та офіційній сторінці дитячого садка у Facebook. Також підтримували зв’язок за допомогою групових чатів у Viber, сервісів Google тощо. На сторінці сайту дитячого садка «Карантин. Коронавірус» у розділі «Поради для всіх» ми розміщували інформацію щодо профілактики коронавірусу та правил дотримання карантину. Щоб допомогти батькам вихованців організувати діяльність дітей удома, наші педагоги систематично поповнювали розділ «Разом з дітьми» завданнями, навчальними відео, аудіоматеріалами, інтерактивними вправами тощо. Завдання «в нікуди» виконувати нецікаво, тому налаштовували батьків на зворотний зв’язок, коментували виконані вправи, підбадьорували та хвалили учасників.

Під час карантину, щоб з’ясувати думку батьків вихованців про стан і перспективи розвитку закладу дошкільної освіти, про готовність дітей і батьків до навчання у школі, ми провели дистанційне опитування. Для цього в сервісі Google Форми створили анкету та розмістили посилання на неї — у Viber. Відтак запропонували батькам заповнити анкети та отримували вже опрацьовані програмою результати відповідей у вигляді діаграм і таблиць Excel.

Утім, потребує удосконалення зміст конструктивного спілкування педагогів із батьками з питань розвитку, виховання та навчання дітей: психологічна грамотність педагогів у спілкуванні з батьками, оцінні судження про дитину, неточність в описі характеру проблеми дитини, спілкування з батьками на відверті теми.

Перспективи роботи: організація допомоги педагогам і батькам з підвищення психологічної культури спілкування, допомога в адаптації дітей раннього віку до нових умов закладу дошкільної освіти.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я   дітей

Організація роботи з безпеки життєдіяльності

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах: Конституції України; Конвенції ООН про права дитини; Законі України «Про охорону дитинства».

        Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного навчального закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу.

Організація роботи з безпеки життєдіяльності відповідала вимогам нормативно-правовим документам. Освітньо-виховний процес здійснювався відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України  від  23.09.2014 №1/9-482 щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах. Для всіх працівників розроблені інструкції з охорони праці. Постійно здійснювався контроль за дотриманням необхідних і безпечних умов праці. Результати перевірок розглядалися на виробничих нарадах.

Двічі на рік проводився «Тиждень безпеки дитини», тренувально-навчальна гра «SOS — пожежа», під час якої практично відпрацьовуються правила евакуації дітей із приміщень закладу дошкільної освіти. Для дітей  була проведена музично-фізкультурна розвага «Казка «Котик і Півник» на новий лад». Перед проведенням Тижня безпеки в кожній групі перевіряється загальний стан роботи з охорони життя та здоров’я дітей. Перевірками було виявлено, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні. Стан приміщень закладу задовільний, відповідає  вимогам гігієни навчання та праці згідно з Санітарним регламентом.

          Таким чином, робота із питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО проводилась на достатньому рівні. 

               За цей навчальний рік за результатами перевірок порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування не виявлено. 

 

Забезпечення організації

медичного обслуговування вихованців

         Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Дані про результати медичного обслуговування дітей фіксуються в медичній картці дитини  та обов’язково доводяться до батьків.    Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів і свят, її рівень досить значний.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно. Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками контролюється  санітарний стан кожної групи. Своєчасно проводяться робота по попередженню інфекційних та простудних захворювань. Під контролем знаходиться медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проводиться обстеження в бак лабораторії.

 

Дотримання вимог техніки безпеки,  санітарно–гігієнічних та протипожежних норм

          В нашому дошкільному закладі забезпечено все для  реалізації заходів з питань охорони життя, здоров’я дітей, створені умови щодо безпечної життєдіяльності вихованців і запобігання порушень техніки безпеки педагогічними працівниками. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу  за звітний період зареєстровано не було.

          Питання охорони та безпеки життєдіяльності ми вносимо у річний план роботи дошкільного закладу та систематично розгля­даємо на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарадах. Прово­димо місячники з попередження дорожньо-транспортного травма­тизму дітей та пожеже небезпечних ситуацій, тижні безпеки життє­діяльності дітей.

З метою прийняття опе­ративних рішень щодо забезпечення умов для збереження здоров'я та безпечного перебування дитини у дошкільному закладі, дотри­мання правил охорони праці та техніки безпеки всіма працівника­ми закладу, систематично здійснюємо контроль та  аналізування виконання заходів з охорони та безпеки життєдіяльності згідно плану роботи, зокрема;

 • санітарно-гігієнічний стан дошкільного закладу і групових приміщень та закріплених ділянок;
 • дотримання  пожежної безпеки;
 • організація проведення місячників та тижнів з безпеки життєдіяльності;
 • організація безпечного предметно-розвивального сере­довища;
 • дотримання техніки безпеки та правил охорони праці пе­дагогами під час освітнього процесу;
 • дотримання техніки безпеки та правил охорони праці тех­нічними працівниками під час освітнього процесу
 • проводимо огляд-конкурс щодо обладнання та облашту­вання групових кімнат до нового навчального року;
 • проводимо технічний огляд будівлі та службових приміщень дошкільного закладу; обладнання медичного кабінету, харчоблоку, пральні, спортивного та музичного залів;
 • обстежуємо спортивне об­ладнання.

 

Узагальнюємо результати перевірок та вивчаємо виконання наданих  рекомендацій та усунення зауважень.

Невід’ємною частиною в роботі по збереженню життя і здоров’я дітей є співпраця з батьками. Доцільними в цій роботі були всі методи роботи з батьками, які ми використовуємо: групові та індивідуальні консультації, папки-пересувки, лекції на батьківських зборах, проведення спільних свят та розваг  тощо.

        Підводячи підсумки, варто ще раз наголосити, що наша мета – якомога повніше підготувати дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігти дитячому травматизму. 

 

Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази в ДНЗ

Протягом 2019/2020 навчального року колектив закладу та батьківська громада спільно приймала активну участь в навчально-виховній роботі та здійснювала посильну підтримку у зміцненні матеріально-технічної бази в закладі.

Своєчасно здійснюється технічне обслуговування та ремонт обладнання у службових приміщеннях.

За звітній період проведено частковий  ремонт (косметичний ремонт):

 • групи № 1 та групи № 9 - заміна шпалер, фарбування підлоги, дверей;
 • групи №5 - заміна металопластикових вікон в спальній кімнаті та виконаний косметичний ремонт (фарбування, заміна шпалер у туалетній кімнаті, фарбування стін в груповому приміщенні);
 •  групи  №3 - заміна металопластикового вікна у туалетній кімнаті, косметичний ремонт (фарбування, заміна шпалер), заміна ногомийки та  дитячих унітазів.

 

       Для зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ були залучені батьківські та благодійні кошти, завдяки яким придбано перелічене устаткування.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно-правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

 

        Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти. Не взираючи  на  скрутне становище в країні, нам надавали допомогу з місцевого бюджету:

 • придбані 2 пральні машини фронтального завантаження Candy GVS 11 кг;
 • придбаний ноутбук «ACER».

Впродовж року кожна група поновлювала ігровий, дидактичний, демонстраційний матеріал. У музичну залу придбали декорації для прикрашання до свят. Залученням та цільовим використанням цих коштів займалася батьківська рада закладу, дані про їх витрату оприлюднювались на батьківських зборах та на офіційному сайті дошкільного навчального закладу.          

Протягом літнього періоду  батьками надана благодійна  допомога на загальну суму -  16 140.00 грн.:

Було придбано для зміцнення матеріально технічної бази дошкільного закладу:

 

Витрати:

1.

Послуги інтернету

570 грн.

2.

Заправка і ремонт картриджей

360 грн.

3.

Оплата пожежного страхування

1.586 грн. 92 коп.

4.

Купівля садового шлангу

800 грн.

5.

Купівля медикаментів

618 грн.40 коп.

6.

Купівля канцтоварів

262 грн.

7.

Купівля тросу для сушіння білизни

231 грн. 30 коп.

8.

Купівля москитних сіток

296 грн.

9.

Купівля шпалер і клея (група №9, №1)

4.970 грн.

10.

Купівля супутних матеріалів для ремонту (пензлі, фарба, малярний скотч, розетки, дюбелі, плинтуса, грунтовка, карниз, вентиляційні решітки)

4.649 грн.12 коп.

11.

Купівля штор сонцезахисних

96 грн.

12.

Купівля гардини, пошиття

940 грн.

13.

Купівля фарби для підлоги (група №9)

582 грн. 50 коп.

14.

Купівля масок захисних, бахіл

39 грн.50 коп.

15.

Підписка журналів

705 грн.82 коп.

 

Всього витрачено:

16.637грн.56 коп.

 

       Разом з тим, наявні суттєві проблеми в створенні матеріально-технічних умов: потребують поповнення і удосконалення ігрові майданчики, капітального ремонту доріжки  дошкільного закладу.

 

Розгорнутий аналіз діяльності дошкільного навчального закладу за період з 01.09.2019 року по 31.05.2020 дозволяє виділити наступні недоліки:

 • недостатня обізнаність педагогів щодо володіння комп’ютерних технологій;
 • несистематично вихователі використовують інтерактивні технології в навчально-виховному процесі.
 • недостатня вмотивованість педагогів до підвищення педагогічної майстерності, вивчення, впровадження та узагальнення власного досвіду, роботи з наставництва;
 • не усі педагоги добре володіють державною мовою та підтримують мовний режим упродовж дня, не приділяють належної уваги даному питанню у роботі з батьками.

                   

Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік

Наш колектив налаштований на подальшу діяльність в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. Майбутнє своє колектив закладу вбачає у розширенні спектру надання освітніх послуг дітям дошкільного віку.

Сформований позитивний  імідж – результат роботи абсолютно всіх працівників дошкільного закладу. Позитивний імідж створює відповідну репутацію дитячого садка. Колектив нашого закладу постійно працює над виробленням власного стилю. Нам є чим пишатися. Ми намагаємося формувати імідж на основі реальних кроків. У цьому, безперечно, нам допомагають батьки. Спільні заходи згуртовують колектив батьків та сприяють налагодженню діалогічних взаємин між педагогами та батьками, створюють атмосферу доброзичливості. А все це формує позитивну думку батьків про заклад.

          Одним із пріоритетних напрямків діяльності у наступному навчальному році залишиться дотримання педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважання гідності дитини та її батьків; забезпечення емоційного комфорту, захисту дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства. 

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та  на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад є другою домівкою для дошкільнят і ми прагнемо створити умови, де діти завжди зможуть отримувати любов і піклування, фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, надбати досвіт та знання, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити  діяльність всього  нашого дошкільного навчального закладу,  мене як керівника і діяльність закладу дошкільної освіти.
        Хочу подякувати батьківській раді та усім батькам за увагу, розуміння проблем дитячого садка, нагадати, що тричі на тиждень -  по понеділкам, вівторкам, п’ятницям я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківською радою тощо.

      

Шановні колеги, батьки, гості!

Вітаю Вас із початком навчального року. Хочу побажати успіху, творчого натхнення, новими силами та ідеями розпочати  новий навчальний рік. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками. Дякую за увагу!

             

 

 

 

 

В.о.завідувача ДНЗ № 269                                              М.С.Петухова

 

 

 

 

ЗВІТ

в.о.завідувача комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради

Петухової М.С.

 

«Про підсумки  роботи за ІІ півріччя 2018/2019 навчального року перед педагогічним колективом та громадськістю»

 

 

1.    АНАЛІЗ   РЕЗУЛЬТАТІВ   ОСВІТНЬОЇ   ТА   МЕТОДИЧНОЇ   РОБОТИ

Заклад дошкільної освіти відновив свою роботу 2007 року. Розрахований на 220 місць. Групи комплектуються за віковими ознаками. Заклад дошкільної освіти працює за 10,5-годинним режимом: з 07.00 до 17.30 години за п'ятиденним робочим тижнем.

У своєму складі заклад має 9 вікових груп, з них: груп раннього віку – 3; груп дошкільного віку – 6 (2 групи молодшого дошкільного віку; 2 групи середнього дошкільного віку і 2 групи старшого дошкільного віку).

У закладі дошкільної освіти всього 42 працівника (19 педагогів та 23 обслуговуючого персоналу).

Заклад дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році здійснював свою діяльність відповідно до державних та інструктивно-нормативних документів: Закон України «Про освіту» (№ 2145-VIII від 05.09.2017), Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти №372 від 16.04.2018, Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 № 930 (із змінами), Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затверджений наказом МОН України №1633 від 19.12.2017, Наказ   МОН  України від 02.04.2015  «Про   гранично  допустиме  навчальне   навантаження  на   дитину  у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 №234), Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом МОН України від 16.06.2015  №641, Інструктивно-методичні      рекомендації     «Про   організацію   національно-патріотичного     виховання  у дошкільних навчальних закладах» від  25.07.2016 №1/9-396, Лист МОН України №1/9-249 від 19.04.2018 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»; Лист МОН України №1/9-546 від 11.10.2017 «Методичні рекомендації щодо взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»; Лист МОНмолодьспорту №1/9-198 від 16.03.12 «Щодо організації роботи в ДНЗ у літній період», Лист МОНмолодьспорту №1/9-413 від 28.05.12 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ у літній період», Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» від  02.09.2016 №1/9-454, Інструктивно-методичні   рекомендації    «Щодо  організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від  02.09.2016 №1/9-456, Інструктивно-методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» від  13.06.2018 №1/9-386, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) – 04.05.2012 № 5/2-2, «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К. Л., авт. колектив – Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дем`яненко О.Є. та ін.) – нова редакція 2015 року та іншими нормативно-правовими актами.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу; збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

У 2018/2019 навчальному році заклад дошкільної освіти здійснював свою діяльність відповідно до  річного плану роботи та плану на літній оздоровчий період.

Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітньо-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в закладі дошкільної освіти функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно-дидактичними посібниками, методичною літературою, періодичними виданнями, дидактичними аудіо та відео матеріалами. Вихователі в своїй роботі використовують сучасні наукові розробки, авторські методики, розробки занять, свят та розваг, матеріали з досвіду роботи кращих педагогів, періодичні педагогічні видання: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дитячий садок. Бібліотека», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Психолог дошкілля», «Дошкілля», «Дитячий садок», «Музичний керівник».

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять тощо) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Протягом 2018-2019 навчального року підвищила свій професійний рівень вихователь Матвеєва В.О. на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО. Вихователі Соніч О.В., Іванова В.О., Руденко І.В. і музичний керівник Коваленко М.С. навчаються заочно.

Проведена атестація. Атестовано вихователя Борщенко В.М. – відповідає займаній посаді та раніше встановленому педагогічному званню «вихователь-методист»).

Зростанню педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи: консультації вихователя-методиста, самоосвіта педагогів, педгодини, педради, робота творчої групи, проведення відкритих переглядів та підсумкових занять.

З метою вирішення основних завдань річного плану виконано 72% із запланованих заходів. Вони були розраховані на можливості педагогічного колективу, забезпечували взаємодію адміністрації й педагогів з батьками.

Зусилля педагогічного колективу в 2018-2019 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

 1. Розпочати роботу з розвитку пізнавальних здібностей дошкільників засобами природничо-наукової освіти.
 2. Продовжити поглиблену роботу з проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» шляхом розвитку соціальної поведінки дітей у колективних творчих іграх.
 3. Удосконалити роботу з трудового виховання засобами організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей.
 4.  

Для вирішення першого річного завдання з проблеми «Розвитку пізнавальних здібностей дошкільників засобами природничо-наукової освіти» значну увагу приділили організації розвивального предметного середовища у групах,  були проведені такі заходи: семінар-практикум  «Як виховати дошкільника-діяча», консультації: «Самостійна трудова діяльність дітей з використанням елементів Монтессорі-педагогіки», «Математичне дослідження», «Пізнавальні прогулянки з дошкільниками», педагогічна рада «Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників засобами природничо-наукової освіти».

Методичний кабінет поповнився  інформаційно-методичними матеріалами: «Концептуальні засади природничо-наукової освіти дошкільників», «Кільця Луллія», «Круги Эйлера», «Технологія дитячого дослідження А.Савенкова», «Особливості програми "STREAМ-освіта, або Стежинки у Всесвіт"». Розроблена тематика занять з пошуково-дослідницької діяльності та математичних досліджень. Зібрані рекомендації зі сторінок періодичних видань, конспекти занять. В методичному кабінеті були організовані постійно діючі виставки методичної літератури та періодичних видань з даної теми.

Практичним кроком у розв’язанні завдання річного плану стало розроблення плану впровадження блоково-тематичного планування освітньої діяльності з дітьми за альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників «STREEM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» на перший квартал.

На допомогу вихователям у вирішенні другого завдання з проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» шляхом розвитку соціальної поведінки дітей у колективних творчих іграх» значна увага приділена організації розвивального предметного середовища, створенню емоційного комфорту у групах. Були проведені консультації: «Оптимальне педагогічне спілкування як запорука формування позитивних відносин у дитячому колективі», «Ігри для формування у дітей самооцінки», «Формування доброзичливості у дітей». Для вирішення річного завдання було заплановано та проведено психологічні тренінги «Формування готовності дошкільників до командної взаємодії», «Допомагаємо вихователю зрозуміти дитину». Протягом року здійснено вивчення педагогічного досвіду роботи ДНЗ № 249 "Боровичок" «Колективні творчі ігри як інструмент соціалізації дошкільників».

Під час роботи над проблемою ми з'ясували, що вагому роль у процесі соціалізації особистості дитини відіграє колек­тивна творча гра — особливий вид творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку. Колективні творчі ігри — це ефективний засіб, що допомагає розвинути відчуття партнерства і правильної взаємодії. А отже, підготуватися до нової соціальної ролі — школяра.

На допомогу вихователям у вирішенні третього завдання з удосконалення роботи з трудового виховання засобами організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей були проведені такі заходи: колективний перегляд  занять з формування навичок практичного життя за Монтессорі-педагогікою для дітей раннього віку в групі №1 (вихователь Мешкова К.С.), в групі №6 (вихователь Іванова В.О.); педагогічна рада   «Трудове виховання в процесі організованої  та самостійної предметно-практичної діяльності дітей», консультації: «Як зацікавити дошкільників професіями дорослих», «Самостійна трудова діяльність дітей з використанням елементів Монтессорі-педагогіки», «Праця дошкільників у природі», «Виховання навичок самообслуговування», «Господарсько-побутова праця. Керівництво самостійною трудовою діяльністю дітей».

Методичний кабінет поповнився  інформаційно-методичними матеріалами: «Нові підходи до організації трудового навчання», «Кулінарія як педагогічний інструмент»,  «Формуємо комунік.навички в праці». Розроблена тематика занять з формування навичок практичного життя і самообслуговування на навчальний рік для ранніх і молодших груп. Зібрані рекомендації зі сторінок періодичних видань, конспекти занять. В методичному кабінеті були організовані постійно діючі виставки методичної літератури та періодичних видань з даної теми.

Практичним кроком у розв’язанні завдання річного плану стало використання на практиці досвіду Монтессорі-педагогіки та коректурних таблиць (Гавриш Н. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей: методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2017), цікавим матеріалом для самостійної діяльності. Змістовно поповнились куточки з трудового виховання.

Обстеження психологічної готовності дошкільників до навчання у школі проводилось з метою визначення рівня шкільної зрілості, а саме передумов до оволодіння навичками навчальної діяльності: рівня розвитку довільності, уміння прийняти і чітко, відповідно до вимог, виконати завдання дорослого, довести роботу до кінця; уміння копіювати зразок, здійснюючи самоконтроль своїх дій і самооцінку результатів роботи; рівня розвитку координації рухів і зору – дотримання пропорцій, відстані між об’єктами, правильна передача форм, чіткість ліній; рівня розвитку моторики – якість штрихувань, відсутність тремору, регулювання сили натиску; деяких параметрів інтелектуального розвитку дитини.

В цілому діти старших груп готові до шкільного навчання, але більшість дітей  мають початкову стадію формування внутрішньої позиції школяра.

 

2. ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО

Значна увага у розвитку закладу дошкільної освіти приділяється поліпшенню та модернізації матеріально-технічної бази.

Матеріальна база закладу складається з 9 групових приміщень, музичної та переобладнаної фізкультурної зали, кабінетів завідувача, завгоспу, медичного та методичного кабінету, кабінетів психолога та гуртка, приміщення харчоблоку та пральні, холів, господарських споруд. Усі приміщення закладу відповідають санітарно-гігієнічним нормам.

На  ділянках закладу дошкільної освіти є 9 обладнаних групових майданчиків, загальний фізкультурний майданчик, квітники, господарський майданчик.

         Питання зміцнення матеріально-технічної бази та сприяння розвитку були розглянуті на засіданні батьківського комітету закладу дошкільної освіти. Завдяки активній діяльності батьків вихованців ЗДО та надання їми благодійної допомоги для розвитку закладу матеріально-технічна база значно покращилась, а саме за ІІ півріччя 2018-2019 навчального року було здійснено:

 • ремонт огорожі;
 • фарбування забору навколо закладу;
 • завоз піску для дитячих пісочниць (10 тон);
 • купівлю іграшок для лялькового театру;
 • ремонт групи №2, методичного кабінету;
 • заміну покриття ганку;
 • заправку та ремонт картриджів;
 • придбання навчальних посібників, методичної літератури, періодичних видань для здійснення освітньо-виховної діяльності з дітьми;
 • придбання миючих засобів для прання білизни, миття рук дітей та для прибирання групових та службових приміщень;
 • часткове фарбовання ігрового обладнання та павільйонів, бордюрів.

Про використання благодійних коштів систематично було проведено звітування перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю.

Завдання подальшого вдосконалення матеріально-технічної бази ЗДО:

- спортивний майданчик потребує спеціального спортивного обладнання та покриття;

- ігрові майданчики потребують спеціального обладнання для ігор дітей (гойдалки, балансир, гірки, сучасні пісочниці тощо);

- потребує ремонту фасад закладу, центральний вхід (знаходиться в аварійному стані);

- асфальтове покриття потребуює капітального ремонту;

- капітального ремонту потребують труби холодного і гарячого водопостачання у подвальному приміщенні;

- ремонту потребують 6 груп та фізкультурна зала;

- потрібна заміна вікон в групах, у фізкультурній залі, в кабінеті психолога, гуртка і на сходинкових маршах.

 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними та медичними кадрами. Освітньо-виховний процес забезпечують 19 педагогів, з них 11 мають вищу освіту,  та 23 особи обслуговуючого персоналу.

Із загальної кількості педагогічних працівників за результатами атестації:

 • спеціаліст вищої категорії - 1 чол. – 5%;
 • спеціаліст першої категорії – 0 – 0%
 • спеціаліст другої категорії – 8 – 42%
 • спеціаліст – 2 чол. -  11%;
 • не мають кваліфікаційної категорії - 8 чол. – 42%;
 • педагогічне звання «Вихователь-методист» - 2 чол. – 11%

                  

ІV. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Щомісячно ведеться контроль за санітарно-гігієнічним станом закладу дошкільної освіти. Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи, спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно з трудовим стажем робітників надаються виплати за листами непрацездатності.

         Проведена санітарно-просвітницька робота: оформлений стенд для батьків та персоналу «Поради лікаря», проводилися бесіди з персоналом та батьками та санітарний мінімум з новими працівниками при прийомі на роботу.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Профспілковий комітет здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного утримання дітей.

Робота з цього питання ведеться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей в ЗДО;

- організація догляду за дітьми;

- робота з колективом з охорони праці, протипожежної безпеки, охорони безпеки життєдіяльності дітей;

- навчально-виховна робота з дітьми з питань охорони безпеки життєдіяльності дітей.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Зроблений  та обладнаний пожежний щит. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Щоквартально проводилися тижні безпеки. У травні 2017 року був проведений День ЦО з евакуацією дітей.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в закладі дошкільної освіти, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та ігрового обладнання на території закладу, в спортивній залі та групових кімнатах. Відповідальною особою та робітником з комплексного обслуговування будівлі проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки.

Кількість дітей пільгових категорій у закладі за 2017/2018 навчальний рік складає 12 дітей. В закладі надавалась необхідна консультативна допомога батькам щодо оформлення документів для отримання пільг при оплаті харчування. Батьки дітей з багатодітних сімей користуються пільгою на 50% зниження плати за харчування. Діти пільгових категорій мали змогу відвідувати безкоштовно розважальні заходи.

Стан дитячого травматизму

У закладі проводились інструктажі з педагогами, фахівцями та обслуговуючим персоналом, систематично перевірявся технічний стан приміщень. Були систематизовані нормативно-правові документи, які регламентують роботу закладу з даного питання. Своєчасно видавались накази щодо запобігання дитячого травматизму, в яких чітко вказувались обов'язки працівників, терміни виконання та відповідальні особи. Цільовими пріоритетами роботи щодо охорони життя і здоров’я дітей, запобігання всім випадкам дитячого травматизму у 2017/2018 навчальному році були:

- забезпечення реалізації державної політики щодо охорони життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- створення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці і виховання дітей;

- навчання дітей питанням основ безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до програми;

- організація просвітницької роботи з батьками;

- проведення Тижнів безпеки дитини: протипожежна безпека, дорожньо-транспортний травматизм, цивільного захисту  та особистої безпеки, виставки дитячих малюнків «Дбаємо про своє здоров'я»;

- систематичні консультації з батьками, папки-пересувки, пам’ятки для батьків, інша наочна інформація.

Ретельна робота проводилася  впродовж 2017/2018 навчального року з навчання дітей правилам особистої безпеки, дорожнього руху, протипожежної безпеки.

В «Куточку безпеки» постійно поновлювались дидактичні матеріали для проведення роботи з охорони життя і здоров’я дітей, придбано атрибути до ігор, оновлювався інформаційний матеріал у батьківських куточках з даної тематики. Питання з безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму постійно розглядаються на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, загальних та групових батьківських зборах.

Результатом діяльності закладу дошкільної освіти з даного питання є відсутність випадків травматизму дітей впродовж 2017/2018 навчального року.

 

V. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ

Упродовж року було проведено оздоровчо-профілактичну роботу: антропометричні вимірювання, медичні огляди дітей, систематичний огляд дітей лікарем-педіатром, лікарями-спеціалістами;  проводилося загартування, здійснювався контроль за станом відвідуваності, санітарним станом приміщення, за станом харчування.

Проводилася протиепідемічна робота: щоденні ранкові фільтри дітей, проводилася вакцинація дітей проти поліоміеліту, здійснювалося кварцювання та провітрювання груп, контроль за гігієною відвідування туалетної кімнати та санітарним станом груп та закладу.

 

VІІІ. ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

У минулому навчальному році проводилась наступна спільна робота закладу дошкільної освіти і сім’ї: загальні збори колективу та батьків або осіб що їх замінюють, групові батьківські збори, групові та індивідуальні консультації, змінна інформація в куточку для батьків, презентація папок-пересувок з безпеки життєдіяльності, з патріотичного виховання  та мовленнєвого розвитку, залучення батьків до участі в спортивних змаганнях, виставках, обладнання ігрових зон, підготовка до дитячих свят, допомога у благоустрої приміщень закладу.

Батьки в свою чергу, намагалися допомогти організувати життя дітей ще краще, були союзниками та партнерами. В усіх групах протягом року активно працювали батьківські комітети. Заклад дошкільної освіти отримував допомогу від батьків у виготовленні костюмів, атрибутів до свят, декорацій; у проведенні ремонтних робіт у приміщеннях та придбання твердого та іграшкового інвентарю. Але це питання потребує подальшої роботи.

 

ІХ. АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348 в закладі дошкільної освіти проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, інформаційні матеріали представлені на сайті закладу.

Порушені питання розглянуті, надані відповіді, проведено консультативну допомогу.

 

Шановні батьки, колеги! Я щиро вдячна Вам за плідну роботу з покращення умов щодо навчання та виховання дітей у 2018/2019 навчальному році.

Дякую за увагу!

 

 

 

 

 

 Звіт

завідувача

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний

заклад (ясла-садок) №269»

                                                Дніпровської міської ради     

 

 

від 07.06.2017р.

 

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.     Забезпечити   прозорість,   відкритість   і   демократичність   управління навчальним закладом.

2.  Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Кількість педагогічних працівників - 21.

Дошкільний    навчальний    заклад    (ясла-садок)    №269    розташовано    за    адресою:  м. Дніпро,  49098,  вул.  Малиновського, 20а.

Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 207 дітей дошкільного віку.

Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп: 10,5 годин.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.  Конституції України,  Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового компоненту дошкільної освіти України, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про цивільну оборону», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про мови», програми «Дитина в дошкільні роки», Програми «Освіта. Україна XXI століття», а також відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадянина на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадянина у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку.

 

Згідно з річним планом роботи ДНЗ № 269, педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі.  Дошкільний заклад є опорним в районі по охопленню  дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання, кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

 

 

Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об'єднання.

           В червні 2017 року в закладі було проведено методичне об’єднання:

 « Економічне виховання дошкільників» для вихователів АНД району.

         В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М Єфименка, після денного сну - «гімнастика пробудження», «ризький» метод загартовування . Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Організація різних форм навчально-виховної роботи.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працював гурток з англійської мови з великою ефективністю, керівник – Демент’єва Ірина Володимирівна, починаючи з середньої групи.

   

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу, залучені додаткові джерела благодійної допомоги, а саме благодійні внески батьків.

 

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

 Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії районного управління освіти приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків.

 

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ №269 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки, педагоги кожні 5 років проходять курсову перепідготовку при ДОIППО.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників.

 

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров'я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі (міською дитячою поліклінікою № 1). Лікар поліклініки №1 здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов'язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках - сертифікатах. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Ця робота ведеться в таких напрямках:

Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі. Організація догляду за дітьми. Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.   Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.

 

Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і та інші.

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців та працівників.

З боку завідувача та лікаря протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якості приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Протягом року використовувалась сіль йодована, проводилась С-вітамінізація фруктовими соками.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   яка затверджена постановою Кабінету Міністрів Ук раїни від 14 квітня 1997 р. 348», Інструкції з діловодства від 30.11.2011р. № 1242 КМУ України,  в дошкільному навчальному закладі № 269 проведено ряд заходів, а саме: ведуться журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За минулий 2016-2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 58 - з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 3 - з управління опіки .

Порушені питання розглянуті, надані відповіді в повному обсязі, згідно чинного законодавства.