Амур-Нижньодніпровський район Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №269» Дніпровської міської ради

   

Сторінка батьків

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ
 1. Сприяти підвищенню психологічної та педагогічної компетент­ності щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, а також пи­тань навчання та виховання дошкільнят.
 2. Залучати до співпраці у створенні належних умов для життєді­яльності та розвитку дітей.
 3. Всебічно вивчати становище, статус родин та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу.
 4. Залучати батьків до активної участі у заходах, що провадяться в ДНЗ, формувати в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка як однодумців і спільників.
 5. Формувати усвідомлене розуміння батьками своєї відповідаль­ності за максимальне забезпечення дитині повноцінного життя нині і в майбутньому.

 

СТРУКТУРА РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З СІМ'ЄЮ

 

1. Адміністративно-господарська служба:

 • укладання угоди між батьками та адміністрацією;
 • ознайомлювальна лекція;
 • збирання інформації про сім'ю (соціальний портрет);
 • анкетування;
 • юридичні консультації;
 • загальні батьківські збори;
 • робота батьківського комітету;
 • спільна господарська діяльність (толока, цільова допомога);
 • участь у роботі благодійного фонду;
 • благодійні акції;
 • "Сімейний ліцей";
 • "Веселий ярмарок";
 • організація прийому батьків і дітей фахівцями.

 

2. Методична служба:

 • групові батьківські збори;
 • усний журнал для батьків;
 • батьківські куточки;
 • папки-пересувки;
 • дні відкритих дверей;
 • звіти фахівців;
 • відкриті перегляди занять;
 • групові та індивідуальні консультації;
 • домашні завдання батькам (спостереження, виготовлення по­сібників, іграшок, збирання природного матеріалу);
 • участь батьків у святах та розвагах;
 • видача педагогічної літератури батькам для читання у вихідні дні;
 • перегляд ранкових заходів;
 • перегляд відеозаписів дитячої діяльності;
 • спільна робота над статтями до газет.

 

3.  Психологічна служба:

 • спільна робота з оптимальної адаптації дітей;
 • використання методів діагностики сім'ї (анкетування, тестуван­ня, спостереження тощо);
 • консультації для батьків;
 • участь у батьківських зборах;
 • "Сімейний ліцей" (рубрика "Сам собі психолог");
 • загальнорозвивальні заняття-тренінґи для батьків;
 • психологічний куточок;
 • видача психологічної літератури для самостійного читання;
 • звіт психолога (раз на рік);
 • консультування конкретної сім'ї на їх прохання;
 • рекомендації;
 • домашні завдання з оформлення книги "Про себе".

 

4.      Медична служба:

 • ознайомлювальна бесіда медсестри з батьками про стан здоров'я дитини;
 • рекомендації в разі необхідності корекційної роботи з дитиною логопеда, інструктора з ЛФК, психолога;
 • індивідуальні та групові консультації;
 • інформаційний стенд "Нехворійко";
 • своєчасне інформування батьків про антропометричні зміни у дітей;
 • участь у роботі загальних та групових батьківських зборів;
 • видача популярної медичної літератури для самостійного читання;
 • виставка медичної літератури;
 • розроблення рекомендацій щодо збалансованого харчування дитини;
 • збереження здоров'я, загартування тощо.